Termalne in mineralne vode

©Therme Erding GmbH
The 65°C thermal water encountered at 2,350 m depth
during a 1983 oil exploration near Erding north of Munich
is used in the first district heating utility of the Molasse Basin
operating since 1999. This water catchment (Ardeo-Spring)
also provides fluorine-containing and sulphurous water for
the Therme Erding, Europe’s biggest Hot Water Spa World.


Za termalne in mineralne vode so značilne višje temperature in vsebnost raztopljenih mineralnih snovi.

Termalne vode so naravne vode, ki so toplejše od 20 °C. Termalne vode se lahko uporablja v zdraviliške namene ali v primeru temperatur višjih od 40 – 50 °C za pridobivanje toplote ali proizvodnjo elektrike (geotermalna energija). Termalne vode običajno vsebujejo povišano vsebnost raztopljenih mineralnih snovi.
Mineralne vode so v splošnem definirane kot vode, katerih vsebnost raztopljenih trdnih snovi presega 1 g na liter (vendar so lahko v Franciji tudi vode z manjšo mineralizacijo opredeljene kot »eau minérale«). Mineralne vode se uporablja za zdraviliške namene ali za proizvodnjo pijač.

V Molasnem in Padskem bazenu ni visokoentalpijskih sistemov. Termalne vode se torej nahajajo le v velikih globinah, vendar lahko pritekajo v plitvejše dele s pomočjo globokih prelomov. V splošnem velja, da sistem razpok v podpovršju zagotavlja migracijske poti za termalne in mineralne vode iz globin. Uspešna raba termalnih vod je tako pogojena s prisotnostjo prelomov in razpoklinskih sistemov.

Med cilji projekta GeoMol je kartiranje razprostranjenosti, globine in debeline termalnega vodonosnika, vključno s porazdelitvijo temperatur v globini. Tridimenzionalen model razporeditve temperatur in glavnih prelomnih struktur, ki bo implementiran vsaj v primeru pilotnih območij, bo pomagal določiti območja nadalnjega geotermalnega razvoja in preprečiti medsebojne vplive ali prekomerno izkoriščanje. Zbrani bodo razpoložljivi podatki o prepustnosti in poroznosti kolektorskih kamnin.

GeoMol is funded by the Alpine Space Programme
as a part of the European Territorial Cooperation 2007-2013
Kontákt | Sitemap | Zasebnost | Impressum | Login